Ffeithiau 17 am Pharaoh Achnaton

1712242x 29. 06. 2018

Roedd Pharaoh Achnaton yn un o'r pharaohiaid mwyaf dylanwadol a dadleuol yr Hen Aifft. Fe'i hystyrir yn un o'r arloeswyr crefyddol pwysicaf. Ef oedd Pharo o'r ddeunawfed llinach, tad Tutankhamen, a gŵr y Frenhines Nefertiti.

17 o ffeithiau diddorol am Achnaton

1) Achnaton oedd Pharaoh Aifft y ddeunawfed llinach, wedi dyfarnu 17 am flynyddoedd ac fe'i gelwir yn "heretic mawr".

2) Ar ddechrau ei deyrnasiad fe'i gelwir ef yn Amenhotep IV, ond yn fuan newidiodd ei enw i Achnatoni fynegi ei berthynas â'r Dduw uchaf newydd a sefydlwyd.

3) Achnaton oedd Gŵr y Frenhines Nefertiti, un o fenywod a phrenws yr Aifft mwyaf enwog a dylanwadol. Mae eu darluniau ar y cyd yn dangos eu bod yn gyfartal ag Achnaton wrth gynnal seremonïau crefyddol.

4) Mam Nefertiti erioed wedi dod o hyd iddo. Er bod yr archaeolegydd, June Fletcher, yn honni ei fod wedi canfod bod Nefertitia yn fam difrifol iawn yn siambr ochr bedd Amenhotep II. yn nyffryn y brenhinoedd, ond nid yw'r rhan fwyaf o wyddonwyr yn argyhoeddedig. Rhoddodd Achnaton statws dwyfol i Nefertiti. Mae gwyddonwyr yn nodi ei bod hi ar adeg priodas gydag Achnaton, gallai fod wedi bod yn 12 yn unig.

5) Achnaton derfynu teithiau milwrol tramor a lleihau amddiffyniad milwrol yn ddramatig Yr Aifft.

6) Mae'n hysbys ei fod wedi gadael polytheism yr Aifft traddodiadol ac Cyflwynodd addoli un duw Atona.

7) Datganodd Achnaton, "Dim ond un Duw sydd, fy nhad. Gallaf gadw mewn cysylltiad ag ef ddydd a nos. "

Achnaton (© Jon Bodsworth)

8) Gallai Achnaton fod wedi bod yn hanes y monotheist cyntaf.

9) Yn ôl mytholeg yr Aifft, ef oedd olynydd y duwiau a ddaeth i'r Ddaear ar adeg Tep Zepi. Hyd yn oed heddiw mae pobl yn dal i gredu bod y pharaoh hwn mewn gwirionedd yn deillio o "sêr".

10) Ar ôl dod yn Achnaton Pharo, fe orchymynodd iddo fod tynnu allan i gyd eiconograffeg o dduwiau blaenorol.

11) Yn ôl ysgrifenniadau a cherddi Achnaton a ysgrifennwyd yn ddiweddarach amdano, ymwelwyd â hi gan ddynion a ddisgynnodd o'r nefoedd. Dywedodd y bodau hyn wrth Achnaton beth i'w wneud a sut i reoli ei bobl.

12) Achnaton honni ei fod ef y disgynydd uniongyrchol o Atonei fod yn cael ei ystyried yn ddwyfol a hyd yn oed i Dduw. Nid yn unig yr oedd yn credu ei fod yn dduw, ond mae'r genedl gyfan wedi addoli ef fel yr unig dduw.

13) archebwyd Achnaton adeiladu prifddinas newydd, y galwodd ef Amarna a'i neilltuo i'r haul.

14) Cyflwynwyd newidiadau mewn celf a diwylliant.

15) Un o'r newidiadau mwyaf arwyddocaol oedd ef gwneud y cyhoedd eich hun Nid yw mor gryf, Pharo 'anghyffyrddadwy', ond y "go iawn" fel mewn gwirionedd - hirgul benglog, gwddf hir, cluniau trwchus, bysedd hir, troi yn mygu, gyda bronnau merched a bol.

16) Ar ôl diwedd ei deyrnasiad cafodd dinas Amarna ei adael ac dinistriwyd temlau yr haul, lluniwyd delwedd wyneb Achnaton yn fwriadol.

17) Darganfuwyd corff Achnaton yn 1907 yn Archaeolegydd Prydeinig Dyffryn y Brenin Aifft Edward Ayrton.

Mae Suenee Bydysawd yn argymell: Os ydych yn diddorol i'r hen Aifft, rydym yn argymell y llyfrau canlynol gennym ni E-siop Suenee Bydysawd (fe'ch ailgyfeirir ar ôl clicio'r ddelwedd)

Dirgelwch pyramidau'r Aifft

Cyfrinach Tutankhamen

Egyptology gwaharddedig

Pyramidau, cewri a gwareiddiadau datblygedig yn ein gwlad

Erthyglau tebyg

Sylwadau 17 ar "Ffeithiau 17 am Pharaoh Achnaton"

 • OKO OKO yn dweud:

  Pam nad oes sôn am yr incest y mae'r lindod wedi ymarfer yn hir? Gallai hyn fod yn esboniad am y deformations (o leiaf rhai) a arsylwyd mewn mamau. Er enghraifft, roedd Tutankhamun, heblaw am y penglog wedi ei wahaniaethu, wedi cael asgwrn ar goll ar y bys arall o'i droed (roedd yn rhaid iddo gael sandalau arbennig at y diben hwn). Roedd gwraig Tutankhamen, yn ôl y traddodiad, hefyd yn ei chwaer ac yn cadarnhau'r profion genetig a wnaed ar famau. Ganwyd dau ferch farw, cynamserol a difreintiedig iddynt. Yn union heddiw, roeddent yn rhoi dogfen ddiddorol am "drysorau Tutankhamun" yn National Geographic.

  • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

   Nid oes gwe ar y ddamcaniaeth damcaniaethol traddodiadol yma. Mentions of incest yn gymysgedd o nonsens sy'n amlygu gwir hanfod hanes yr Aifft. Nid yw'r cyfryngau prif ffrwd a'u bridwyr yn gwybod gwir natur triniaeth genetig hynafol.

   • OKO OKO yn dweud:

    Nid wyf yn gwybod a ellir ystyried profion genetig yn ddemagraff ddamcaniaethol draddodiadol. Roedd Achnaton yn amlwg yn dad Tutankhamen, ac mae mam arall yn amlwg ei fam a'i chwaer Achnaton. Mae hyn yn ffaith a gelwir yr erthygl "Ffeithiau 17 .."
    Nid oedd Incest yn tabŵ mewn teuluoedd brenhinol.
    Felly hyd yn oed er ei fod yn amlwg yn atal unrhyw addasu genetig eraill neu yn gynharach, mae'n eithaf tebygol y bydd rhai anffurfiad Tutankhamun yn gyfrifol am ddim ond llosgach.

    • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

     Ysgrifennais y gwir am Nefercheprure Waenre a geneteg cyfan Akhetaten, nad ydych yn sgeptig - provocateur, felly pam gwastraffu amser.
     Yn hytrach meddyliwch amdanoch chi'ch hun.

     • OKO OKO yn dweud:

      Peidiwch â phoeni, byddwch chi'n siarad am "geneteg cyfan Achetaton", byddant yn hapus i ddarllen yr eraill.

      • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

       Mae'r rhan fwyaf ohonom yn gwybod y Gwirionedd am hanfod Bywyd, a'r rhai sy'n dilyn y llwybr gwybodaeth yn cael eu gwobrwyo am eu hymdrechion.
       Meddyliwch am y geiriau hyn a'u rhoi mewn cysylltiad â'r ffaith pam mae amheuwyr yn cael gwared ar y gweithgaredd allldiriol ar y Ddaear hon.

       • OKO OKO yn dweud:

        Mae nifer dda o bobl, ond byddwch yno.
        Felly, ni all fod dim byd yn haws na'r "Gwirion am hanfod bywyd" mewn ychydig o frawddegau i ddatgelu beth? Bydd lleiafrif llethol sy'n chwilio am y gwir a natur bywyd, er bod y rhan fwyaf yn glir, yn sicr yn ddiolchgar.
        A pham ydych chi'n meddwl bod yr amheuwyr yn "cael eu gwrthod i weld y gweithgaredd allfydol ar y Ddaear hon?" Siaradwch, gormodwch.

        • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

         Nid dim, dim ond Pravda.
         Gan amheuaeth natur y Bydysawd a hanfod Bywyd yn union yr hyn y mae Esgtegiaid yn eich gwneud yn anffafriol tuag at y Gwir.
         Ddim yn wir, beth ydych chi'n ei olygu?
         Yr wyf yn ysgrifennu hyn sawl gwaith ydych chi eisoes, roi help llaw ar wybodaeth, peidiwch â bod yn ein herbyn feisty ac yn caniatáu dim ond penderfyniad am eich tynged yn y dyfodol y Bydysawd, oherwydd er Etholedigaeth newid, ond hunan-wireddu yn ffordd dda i bob creadur.
         Yn gywir, M. Horus

         • OKO OKO yn dweud:

          Rwyf wedi bod yn ysgrifennu atoch ychydig o weithiau, yn olaf yn datgelu "Y gwir am natur y Bydysawd a hanfod Bywyd". Hyd yn hyn, nid ydych chi wedi ysgrifennu unrhyw beth yn benodol.

          • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

           Os gwnaethoch chi esgeuluso'r dyfais yn lle negodiad, gallech fod yn llawer pellach.

          • OKO OKO yn dweud:

           Pam ydych chi'n osgoi? Rydych chi'n arddel gwybodaeth am "Y Gwir am Natur y Bydysawd a Natur Bywyd", mentora pob un ohonoch ymhell, ond pryd bynnag y byddwch chi'n rhesymegol am i chi ei ddatgelu, ni fydd dim yn dod ohonoch ac yn osgoi. Onid yw'n gallu bod mor gymhleth os ydych chi'n adnabod pob un ond ein twponau amheus? Felly peidiwch â tharo, llosgi cyfnodau a mynd allan gyda'r “Gwirionedd am natur y Bydysawd a natur Bywyd”. A pheidiwch â cheisio 42 :-)

          • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

           Rydych yn llygad amheuol - provocateur, felly byddwch chi'n cael yr union beth yr ydych yn ei haeddu, sy'n golygu "dim"
           Gwn lawer o amheuwyr sy'n ymddwyn yn barchus ac yn barchus i'w cydweithwyr o'r ochr arall.
           Os yw'n dal i fod yno, ac yr ydym i gyd yn byw ar blaned hardd yn y bydysawd, ac nid yw enw'r wlad yw ei enw go iawn, sydd yn ei hun yn dangos bod y system yr ydym yn cael ein hunain yn cael ei greu yn artiffisial.
           Meddyliwch ac yn edrych o gwmpas, os byddwch yn dod o hyd bod rhywbeth ddim yn iawn, felly croeso fwrdd, ond os ydych yn meddwl popeth yn iawn, felly rwy'n rhoi'r gorau i ysgogi ni ac yn mynd ar y drws nesaf.
           Ysgrifennais unwaith fy mod yn cael y amynedd i chi, oherwydd fy mod yn hoffi bod yn heddychlon yw hanfod iawn o'r Bydysawd, ond nid yn ddiddiwedd.
           Os ydych chi am ein helpu ni, dylwn gael tasg syml i chi.

          • OKO OKO yn dweud:

           Mae gennych ddiffygion elfenol cyn y byd anhygoel yr ydym wedi dod. Gallwch fod yn sicr hyd nes y byddwch Brag ddigywilydd gorwedd a ydych yn gwybod y "gwir am natur y bydysawd a natur bywyd," Gofynnais gwestiwn syml i chi. Ac ni fyddwch chi'n cael yr ateb, yn union fel nawr.
           ---------
           Dydw i ddim yn gwybod os wyf am fynd i ffwrdd oddi wrthych. Fodd bynnag, rydych chi'n ysgrifennu am gymorth ac fel arfer nid wyf yn gwrthod cymorth. Felly beth sy'n digwydd?

          • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

           Ni wnaethoch chi siomi, dwi'n dweud hynny
           Amheuaeth - provocateur a bumper
           Nid wyf am wneud hynny, ond nid ydych wedi gwneud unrhyw beth ar gyfer y Planet hon, ond yn hytrach peidiwch â gofyn am unrhyw beth.

 • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

  Yn rhyfeddol sut mae'r Bydysawd Dwyfol yn cydamseru.
  Mae Solar Cult Achnaton yn hollbwysig mewn hanes i ddeall natur ddynol yn yr ystyr o ddylanwad alllifol ar y blaned hon.
  Rwyf wedi astudio gannoedd o ddogfennau hieroglyphic ac nid yn ôl yr holl dystiolaeth amgylchiadol yn gwbl Akhenaton rym nes 18.dynastie bennir gan Egyptologists traddodiadol, gallai'r unig gopi dyddio gamgymeriad adnabod eu cydweithwyr yn 18. ganrif, gan ymrwymo gwallau ailadroddus trasig, yn ogystal ag mewn llawer o achosion yn hanes yr Aifft.
  Pan drafodais carwriaeth hwn gyda ffrind o Sefydliad Tsiec Eifftoleg, ac yr wyf yn sicr yn cadarnhau bod "Rwy'n gallu siarad ac yn gynhenid ​​wedi, nid oedd hi, ond byddai'n hoffi! "
  Yn anffodus, byddwn yn dweud gyda sicrwydd fyth mor dragus i ba raddau y mae pobl yn byw.
  Felly mae'n cegu.ff.cuni.cz tra fwriadol beidio ymdopi, ond pan fyddwch yn edrych ar ei dad Amenhotep III, yn ogystal â siâp y disgynyddion benglog o Akhenaten yn sicr ni fydd yn ymddangos yn naturiol.
  Enw gwirioneddol Achnaton yw "Nefercheprure Waenre Achnaton" a'r llinyn "Amenhotep"
  Yn gywir, i bawb ohonoch chi, Horus, gadewch i'r Heddlu Cosm fynd gyda chi :-)

Ad a Ateb