11 Iachau Mantras, Wyt ti'n Wybod?

5130x 19. 07. 2019 Darllenydd 1

Mae popeth yn y bydysawd hwn yn dirgrynu, gan gynnwys geiriau rydych chi'n eu dweud. Ers canrifoedd, defnyddiwyd geiriau ar gyfer gwella. Gellir defnyddio geiriau hefyd i rannu stori, gweddïo, neu i fynegi gwir ddyfnder. Ffordd arall o ddefnyddio geiriau i wella yw mantras.

Mantras

Mae Mantras yn ymadroddion byr, wedi'u cymell yn gadarnhaol sy'n cario dirgryniadau iachau cryf a gallant helpu i leddfu'ch corff, eich meddwl a'ch enaid rhag unrhyw straen. Mae'r gair "mantra" yn cael ei gyfieithu'n llac fel offeryn y meddwl. Gan fod gan mantras y pŵer i drawsnewid meddwl ac ailadeiladu patrymau meddwl sydd wedi'u gwreiddio'n ddwfn yn yr isymwybod.

Yn flaenorol, credwyd bod angen canu'r mantra 125 000x er mwyn suddo i mewn i lefel ddyfnaf eich enaid. Ond nawr rydym yn gwybod y gall hyd yn oed adrodd mantra sawl gwaith yn ystod yr wythnos neu'r mis gael effaith fawr.

Dyma enghraifft o fantras 11 y gallwch ei ddefnyddio

1.) Rwy'n gwybod fy mod wrth fy modd ac yn cael fy nghefnogi bob dydd

Adroddwch y mantra hwn dair gwaith. Gallwch naill ai fod yn uchel neu'n dawel i chi'ch hun. Gallwch adrodd y mantra ar unrhyw adeg, ond yn ddelfrydol yn y bore ar ôl deffro. Pan fyddwch chi'n adrodd y mantra hwn, rhowch gofleidiad diffuant a chariadus i chi'ch hun.

2.) Mae'n mynd

Adroddwch y mantra hwn saith gwaith. Byddwch yn uchel neu'n dawel. Rydym yn argymell adrodd y mantra yn ystod cyfnodau bywyd anodd pan fo emosiynau yn gynhyrfus iawn.

3.) Rwy'n rhoi fy mhryderon i'r bydysawd

Adroddwch y mantra hwn dair gwaith. Byddwch yn uchel neu'n dawel. Dychmygwch eich teimlad trwm a'i drosglwyddo i'r bydysawd.

4.) Penderfynais deimlo'n dda bob dydd

Adroddwch y mantra hwn dair gwaith. Byddwch yn uchel neu'n dawel. Mae'n bwysig edrych ar y llefaru yn y drych. Talwch y mantra hwn i chi'ch hun.

5.) Yn union lle mae angen i mi fod

Adroddwch y mantra hwn dair gwaith. Byddwch yn uchel neu'n dawel.

6.) Rwy'n pasio fy ngorffennol ac yn maddau fy hun

Adroddwch y mantra hwn bum gwaith. Byddwch yn uchel neu'n dawel. Wrth adrodd mantra, rhowch eich dwylo ar y galon.

7.) Mae'r cyfan sydd angen i mi ei wella eisoes ynof

Adroddwch y mantra hwn bum gwaith. Byddwch yn uchel neu'n dawel. Wrth adrodd, rhowch eich dwylo ar eich calon.

8.) Mae pethau bob amser yn gweithio yn fy niddordeb

Adroddwch y mantra hwn dair gwaith. Byddwch yn uchel neu'n dawel.

9.) Rwy'n creu fy nghariad yn ddiymdrech

Adroddwch y mantra hwn chwe gwaith. Byddwch yn uchel neu'n dawel.

10.) Bydd cam bywyd gwych arall yn cael ei ddangos i mi bob amser

Adroddwch y mantra hwn dair gwaith. Byddwch yn uchel neu'n dawel gyda'ch dwylo mewn gweddi.

11.) Gyda chariad, rwy'n gwneud yr holl benderfyniadau yn fy mywyd

Mae'n well adrodd y mantra hwn ar ôl neu yn ystod myfyrdod. Gallwch ei gynnwys yn eich ymarfer eich hun, neu gallwch ddefnyddio'r canllawiau canlynol fel canllaw:

Dechreuwch gyda thri neu bedwar anadl ddofn wrth osod eich llaw ar eich calon. Canwch un ar ddeg o weithiau'r mantra yn eich meddwl. Pan fyddwch chi'n cael eich gwneud, rhoi'r gorau i'ch myfyrdod gyda thri neu bedair anadl ddofn.

Awgrym ar gyfer llyfr o Escape Bydysawd Suenee

Zdenka Blechová: Enwau - Dirgryniadau bywyd. Dirgryniadau blynyddol. Nod yr enaid.

Mae'r llyfr hwn gan Zdenka Blechová yn rhestr neges a mantras ar gyfer Tsiec, Slofacia a thramor enwaua all eich helpu i benderfynu a datrys materion a fydd yn bwysig i chi y flwyddyn ganlynol. Gofynnwch i chi'ch hun: Beth fydd y flaenoriaeth uchaf i mi y flwyddyn ganlynol? Mae'r llyfr yn dweud wrthych beth sydd angen i chi ganolbwyntio arno yn y dyfodol cylch bywyd o ddydd eich gwledd. Pawb neges yn cael ei ychwanegu mantraa fydd yn eich helpu yn eich cyfeiriad newydd.

Zdenka Blechová: Enwau - Dirgryniad Bywyd. Dirgryniadau blynyddol. Nod yr enaid.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb